Arvonnan
säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Kuhmon Ikkuna Oy
Sammontakojankatu 8
88900 Kuhmo

Myöhemmin ”arvonnan järjestäjä”.

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumis­kelpoisuus

Arvontaan voi osallistua 8.6.– 30.6.2023 välisenä aikana.

Arvontaan osallistutaan jättämällä tarjouspyyntö ikkunahankinnoista Kuhmon Ikkunan kotisivuilla olevan tarjouspyyntölomakkeen kautta. Arvonta julkaistaan Facebookissa ja Instagramissa sekä Kuhmon Ikkunan kotisivuilla.

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Palkinto arvotaan osallistuneiden kesken viimeistään 10.7.2023. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan henkilökohtaisesti.

4. Palkinto

Arvonnan voittaja saa palkinnoksi 1000 euron alennuksen Kuhmon Ikkunan kautta hankituista ikkunoista vuoden 2023 aikana.

Voittajia arvotaan yksi.

5. Palkintoon liittyvät ehdot

Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Voittajaan tullaan olemaan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.

Mikäli voittajaa ei saada kiinni, osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle 14.7.2023 mennessä, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinnot ovat aina henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. 

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän ja yhteistyökumppanin vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ja yhteistyökumppani eivät vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero

Voittaja vastaa itse arpajaisverosta.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Instagramin tai Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Instagramiin tai Facebookiin. Voittajan nimi voidaan kuitenkin julkaista Kuhmon Ikkunan hallinnoimilla Instagram- ja Facebook-sivuilla sekä netti- ja mobiilisivuilla.