Kuhmon Ikkunan rekisteri- ja tietosuoja­seloste

Tämä on Kuhmon Ikkuna Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuoja­seloste. Laadittu 17.4.2023. Viimeisin muutos 17.4.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kuhmon Ikkuna
Y-tunnus: 0694311-4
Osoite: Sammonta­kojankatu 8
Postinumero: 88900
Postitoimipaikka: Kuhmo
Puhelinnumero: 0400 994 503

2. Rekisterin hoitaja ja tietosuoja­vastaava

Yritys: Kuhmon Ikkuna
Nimi: Seija Mäkeläinen
Osoite: Sammon­takojankatu 8
Postinumero: 88900
Postitoimipaikka: Kuhmo
Puhelinnumero: 0400 994 503

Sähköposti­osoite: seija.makelainen@kuhmonikkuna.com

3. Rekisterin nimi

Kuhmon Ikkuna Oy:n asiakas-, markkinointi- ja sidosryhmä­rekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen asiakas­suhteiden hoito. Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointi­tarkoituksiin henkilö­tietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksen­tekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

– Yrityksen nimi / Asiakkaan nimi
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Kotimaa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännön­mukaisesti käyttäjältä itseltään verkkopalvelussa olevan lomakedatan kautta tai kaupan­käynnin aikana syntyvien sopimusten tai tarjousasia­kirjojen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjä­tunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterin­pitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilö­tieto­rekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastus­pyyntö tulee lähettää alle­kirjoitettuna rekisteri­asioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilö­tietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvonta­viranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suora­markkinointi­tarkoituksiin.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tieto­koneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä teksti­tiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmä­tiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tieto­koneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selain­ohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon pois­kytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. Ensimmäisen kerran sivustolle saavuttaessa selain kysyy, sallitaanko evästeet ja millä rajauksilla.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin yllä­pitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asian­mukaiselle toimimiselle.